Service informatie

Garantie

Wij geven op onze producten standaard een jaar garantie voor productie/fabricage fouten. Echter alleen op de verkoop van onze minibikes geven wij expliciet GEEN garantie. Wel is het mogelijk om voor een klein bedrag drie maanden garantie bij te kopen. Onder productiefouten/fabricagefouten worden defecten in ontwerp, materiaal of constructie als gevolg van het productie proces verstaan. Wij zullen ervoor zorg dragen dat de defecte goederen en/of onderdelen gerepareerd of vervangen worden. Hier zitten enkele voorwaarden aan verbonden.

De producten in kwestie moeten zijn gebruikt en onderhouden zoals aangegeven in de instructies. De producten mogen daarbij niet zijn gewijzigd of onderhouden door anderen dan de producent of leverancier. Ook vervalt de garantie wanneer het product duidelijke zichtbare schade heeft. Bij een defect moeten de producten in hun originele verpakking worden terug gestuurd en moet het aankoopbewijs getoond worden. Let daarbij op dat de overeengekomen garantieperiode niet zal worden verlengd indien er sprake is van reparatie of vervanging;

In geval van een productiedefect zal de procedure als volgt zijn. Stuur een e-mail met een gedetailleerde beschrijving van het probleem naar het volgende e-mail adres: info@minibikestunter.nl. Let er op dat wij ook kunnen vragen om enkele foto’s van het probleem/productdefect. Indien wij besluiten dat het product of onderdelen ervan vervangen dienen te worden wordt van de klant verwacht de defecte items (product of defecte onderdelen) in originele verpakking, met het aankoopbewijs, te retourneren naar MiniBikeStunter.nl. Nieuwe of vervangende onderdelen zullen alleen gestuurd worden nadat het defecte item weer in ons bezit is. U dient er zelf zorg voor te dragen dat een eventueel defect product in goede staat weer bij ons ingeleverd wordt.

Eventuele kosten voor het retourneren van het product zullen voor rekening van de klant zijn. De verzendkosten voor het versturen van vervangende onderdelen of producten zullen wij op ons nemen.

Helpdesk

Indien er problemen zijn met een nieuw product of als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: info@minibikestunter.nl

Letselschade

Draag altijd een helm & andere veiligheidsbenodigdheden wanneer u gaat rijden op een MiniBike. Let op dat het niet is toegestaan met MiniBikes op de openbare weg te rijden! Tevens willen wij u er expliciet op attenderen dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele letselschade als gevolg van gebruik van onze producten, zowel aan u als aan derden.

Alle garantievoorwaarden / aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn ook nog eens vermeld in onze algemene voorwaarden.